Kang-liâu

(Tùi Workshop choán--lâi)

kang-liâu (Eng-gí: workshop) sī chi̍t keng ia̍h chē keng pâng-keng, he̍k-chiá sī kiàn-tio̍k-bu̍t, siat lâi beh khǹg ke-si, ki-hâi kiam chò khang-khòe.