Wright hiaⁿ-tīOrville Wright (1871 nî 8 goe̍h 191948 nî 1 goe̍h 30) kap Wilbur Wright (1867 nî 4 goe̍h 161912 nî 5 goe̍h 30) 2 ê hiaⁿ-tī, in sī Bí-kok hui-hêng ê sian-hêng-chiá. In tiàm tī Pak Carolina Kitty Hawk chhòng-chō tē 1 tâi phēng khong-khì tāng, ē-tàng poe ê hui-hêng-khì, hō chò Flyer I.

Orville Wright.
Wilbur Wright.