XMM-Newton se̍h Tē-kiû ê kúi-tō.

XMM-Newton (Eng-gí choân-miâ High Throughput X-ray Spectroscopy Mission and the X-ray Multi-Mirror Mission, sī Europa Thài-khong Chóng-sú (ESA) hoat-siā ê X kng-sòaⁿ thâi-kóng bōng-oán-kiàⁿ.