Bo̍k-chiân tī Yemen kok-lāi, lóng-chóng ū 333 ê koān (muderiah).

Yemen ê koān
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Yemen tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.