Lí Jī (Hân-kok-gí: 이이/李珥), piáu-jī Chek-hiān (叔獻), hō La̍t-kok (栗谷), it-poaⁿ kiò chò Lí La̍t-kok (李栗谷), sī Hân-kokTiâu-sián Ông-tiâu sî-kî ê Jû-ka ha̍k-chiá.

Lí Jī