Yokohama-chhī (横浜市; Yokohama-si; Tâi-gú: Hoâiⁿ-pin-chhī) sī Ji̍t-pún Kanagawa Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Yokohama-chhī ê ūi-tì