Zaire Kiōng-hô-kok (Hoat-gí: République du Zaïre) sī Hui-chiu íng-sî ê ji̍t ê kok-ka, tī Hui-chiu tiong-pō͘. 1971 nî 10 goe̍h 27 ji̍t, Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok chóng-thóng Mobutu Sese Seko chiong kok-miâ kái chò Zaire. 1997 nî 5 goe̍h 17 ji̍t kái tńg Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok.

Zaire Kiōng-hô-kok
République du Zaïre
1965 nî–1997 nî
Zaire kî-á
kî-á
Zaire
bûn-chiong
Siú-to͘ Kinshasa
Koaⁿ-hong gí-giân Hoat-gí
Chèng-hú kiōng-hô-kok
chóng-thóng  
• 1965–1997
Mobutu Sese Seko
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1965 nî
• Pang-hoāi
1997 nî 5 goe̍h 16 ji̍t
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok
Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok
Taⁿ siok-tī  Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok