Zulu-cho̍k (Zulu-gí: amaZulu) sī hiān-tāi Lâm-hui-kok lāi-té siāng toā ê chi̍t-ê bîn-cho̍k, tāi-io̍k ū 1000 bān ê jîn-kháu. In tī Zimbabwe, Zambia, kap Mozambique mā ū chi̍t koá hun-pō͘.

Zulu-cho̍k ê thoân-thóng chhēng-chhah.