Âng-sek ê Ke-bó-chhiū

Âng-sek ê Ke-bó-chhiū (Eng-bûn: The Adventure of the Copper Beeches) sī Arthur Conan Doyle chhòng-chok ê Sherlock Holmes hē-lia̍t ê kî-tiong chi̍t phiⁿ toán-phian siáu-soat. I tī 1892 nî tē-it pái khan-teng tī cha̍p-chì The Strand Magazine; āu-lâi chiah hām kî-thaⁿ 11 phiⁿ toán-phian siáu-soat tâng-chê siu-lo̍k tī kāng chi̍t nî chhut-pán ê Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám lāi-bīn.

Sió-thê-khîm-ka Hunter teng-kiû Holmes ê chu-sûn.