Âng It-hong (洪一峰; 1927 nî 10 goe̍h 30 - 2010 nî 2 goe̍h 24) pún-miâ Âng Bûn-lō͘ (洪文路), goân-che̍k Tâi-oân Tâi-lâm-koān Kiâm-chúi-tìn, Tâi-pak Báng-kah chhut-sì, sī Tâi-oân chhut-miâ ê Tâi-gí liû-hêng-koa chok-khek-ka, ián-chhiùⁿ-ka.

Chhut-sin siu-kái

Âng It-hong pún-miâ Âng Bûn-lō͘, goân-chek sī Tâi-lâm tē-hng ê Kiâm-chúi; i 1927 nî 10 goe̍h 10 ji̍t tī Tâi-pak-chhī lāi ê Báng-kah chhut-sì, sè-hàn sî to tām Báng-kah khiā-khí. Kàu 1934 nî, i sûi lāu-bú kòe Pak-káng, jî-chhiá tī hia tha̍k kong-ha̍k-hāu. 1939 nî ê sî-chūn, koh tó-tńg Tâi-pak tha̍k Liông-san Kong-ha̍k-hāu, chhut-gia̍p liáu-āu oa-ná kè-sio̍k ji̍p ko-téng-kho. Tong-sî i mā pat tī Sin-ko-tông bé im-ga̍k hong-bīn ê chheh lâi tha̍k, jí-chhiá bé liáu i thâu chi̍t ki gì-tah. Ko-téng-kho tē-2 nî ê sî, tio̍h chham-ka chheng-liân-thoân ùi Tâi-pak Kong-hōe-tông ê ián-chhut.

Chham-khó siu-kái

  • 邱婉婷 (2011). 「寶島低音歌王」之路:洪一峰創作與混血歌曲之探討 (sek-sū thesis). 國立臺灣大學 音樂學研究所.