Éng-chhiong (永昌; 689 nî ~ 689 nî) sī Tông-tiâu Jōe-chong ê liân-hō; chêng-āu 11 kò-goe̍h.

永昌
Éng-chhiong
689 nî ~ 689 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Jōe-chong
Tn̂g-té
11 kò-goe̍h

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Éng-chhiong (Tông)
Chiap-sio̍k
Sûi-kióng
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Cháiⁿ-chho͘