Êng-liû-ông (榮留王 / 영류왕 Yeongnyu-wang; ?  – 642 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-27 tāi kok-ông (618 nî ~ 642 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Kiàn-bú (高建武 / 고건무 Go Geonmu).

23 ~ 28 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng