Ko-kù-lê (高句麗 / 고구려 Goguryeo) sī khiā tī Tiâu-sián Poàn-tó ê kó͘-chá kok-ka, iā sī Tiâu-sián le̍k-sú sam-kok sî-tāi ê sam-kok chi-it. 668 nî, hō͘ Sin-lô kap Tông-tiâu liân-ha̍p siau-bia̍t.

476 nî ê Ko-kù-lê (Goguryeo)

Kok-ông

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Ko-kù-lê-ông