Ìn-tō͘ chhù-tāi-lio̍k

Ìn-tō͘ chhù-tāi-lio̍kA-chiu ê chi̍t-hūn, sī Himalayas lâm-pêng chi̍t tè hiòng Ìn-tō͘-iûⁿ tham-chhut ê lio̍k-tē, tē-chit-siong sio̍k Ìn-tō͘ Pán-tè.

Ìn-tō͘ chhù-tāi-lio̍k