Í-sek-lia̍t sin shekel

Í-sek-lia̍t sin shekelÍ-sek-lia̍t ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī ILS.

Í-sek-lia̍t sin shekel
שקל חדש
شيكل جديد
השטרות החדשים של ישראל.jpg
sin shekel ê gîn-phiò
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé ILS
Sò͘-jī tāi-bé 376
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 agora
ho̍k-sò͘
  • shekels
  • sheqalim
 agora
  • agoras
  • agorot
Kì-hō
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
 hán-tit ēng ₪5, ₪10
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 10 agora, 1/2 shekel, ₪1, ₪2, ₪5, ₪10
 hán-tit ēng 1 agora, 5 agora
Thóng-kè
chhú-tāi Kū shekel
Sú-iōng-chiá  Í-sek-lia̍t
Palestine Kok Palestine Chū-tī Chèng-hú [en][1]
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Í-sek-lia̍t Gîn-hâng
 Bāng-chām boi.org.il
Ìn-soat-chiá Orell Füssli[2]
Chō-pè-kio̍k Hân-kok Chō-pè Kong-siā[3]
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng Positive decrease-0.59% (2020)
Negative increase0.35% (2021 est.)
 Chu-liāu [4]

Hoē-lu̍tSiu-kái

taⁿ ê ILS ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khóSiu-kái

  1. According to Article 4 of the 1994 Paris Protocol The Protocol allows the Palestinian Authority to adopt additional currencies. In the West Bank the Jordanian dinar is widely accepted and in the Gaza Strip the Egyptian pound is often used.
  2. www.20min.ch, www 20minuten ch, 20 Minuten, 20 Min (27 April 2011). "Israel lässt in Zürich Geld drucken". 20 Minuten. 
  3. "S. Korea Makes Money by Making Money". Voice of America News. 2012-07-17. 2020-03-13 khòaⁿ--ê. 
  4. Bank of Israel, Statista, April 2021