Í-tāi-lī kok-ka kha-kiû-tūi

Í-tāi-lī kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Í-tāi-lī ê kiû-tūi.

Í-tāi-lī kok-ka kha-kiû-tūi
Nazionale di calcio dell'Italia
Shirt badge/Association crest
Goā-hō Gli Azzurri (The Blues)
Hia̍p-hoē Italian Football Federation
(Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC)
Tāi-lio̍k Liân-bêng UEFA (Europe)
Chú kàu-liān Roberto Mancini
Tūi-tiúⁿ Leonardo Bonucci
Chhut-tiûⁿ siōng chē Gianluigi Buffon (176)
Ji̍p kiû siōng chē Gigi Riva (35)
Chú-tiûⁿ Various
FIFA tāi-bé ITA
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 8 Decrease 2 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 1 (1993 nî 11 goe̍h, 2007 nî 2 goe̍h, 2007 nî 4 goe̍h–6 goe̍h, 2007 nî 9 goe̍h)
Siōng kē 21 (August 2018)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Í-tāi-lī 6–2 Hoat-kok 
(Í-tāi-lī Milan; 1910 nî 5 goe̍h 15 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Í-tāi-lī 9–0 Bí-kok 
(Eng-lân Brentford; 1948 nî 8 goe̍h 2 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Hông-gâ-lī 7–1 Í-tāi-lī 
(Hông-gâ-lī Budapest; 1924 nî 4 goe̍h 6 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 18 (1934 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Koan-kun (1934, 1938, 1982, 2006)
Au-chiu Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 10 (1968 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Koan-kun (1968, 2020)
Au-chiu Kok-ka Liân-sài Koat-soán
Thâu-tiûⁿ 2 (2021 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Kùi-kun (2021)
CONMEBOL–UEFA Koan-kun Poe
Thâu-tiûⁿ 1 (2022 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán A-kun (2022)
FIFA Chiu-chè Kok-ka Poe
Thâu-tiûⁿ 2 (2009 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Kùi-kun (2013)
Bāng-chām FIGC.it

Chham-khó chū-liāu

siu-kái
  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.