1938 nî FIFA Sè-kài Poe

1938 nî FIFA Sè-kài-poe (Eng-gí: 1938 FIFA World Cup, Hoat-gí: Coupe du monde de football 1938) sī FIFA chú-chhui ê tē 3 hoê FIFA Sè-kài Poe pí-sài, 1938 nî 6 goe̍h 4 ji̍t kàu 6 goe̍h 19 ji̍t chi-kan tī Hoat-kok kí-pān.

1938 nî FIFA Sè-kài Poe
Coupe du monde de football 1938
Pí-sài chu-liāu
Khai-chhui kok  Hoat-kok
Ji̍t-thêng 6 goe̍h 4 ji̍t– 6 goe̍h 19 ji̍t
Kiû-tūi 15 (chū 4 ê liân-bêng)
Khai-chhui tē 10 (tī 9 ê siâⁿ-chhī khai-chhui)
Kiat-kó
Koan-kun  Í-tāi-lī (Tē-2 hoê)
A-kun  Hông-gâ-lī
Kùi-kun  Pa-se
Tiān-kun  Sūi-tián
Pí-sài thóng-kè
Pí-sài sò͘ 18
Ji̍p-kiû sò͘ 84 (4.67 múi tiûⁿ)
Ji̍p-tiûⁿ sò͘ 374,835 (20,824 múi tiûⁿ)
Siōng chē ji̍p-kiû-chiá Pa-se Leônidas (ji̍p 7 kiû)
1934
1950

Té-bé Í-tāi-lī tit tio̍h iu-sèng.