Sūi-tián kok-ka kha-kiû-tūi

Sūi-tián kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Sūi-tián ê kiû-tūi.

Sūi-tián kok-ka kha-kiû-tūi
svenska fotbollslandslaget
Goā-hō Blågult
(The Blue and Yellow)
Hia̍p-hoē Svenska Fotbollförbundet (SvFF)
Tāi-lio̍k Liân-bêng UEFA (Europe)
Chú kàu-liān Janne Andersson
Tūi-tiúⁿ Victor Lindelöf
Chhut-tiûⁿ siōng chē Anders Svensson (148)
Ji̍p kiû siōng chē Zlatan Ibrahimović (62)
Chú-tiûⁿ Friends Arena
FIFA tāi-bé SWE
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 23 Increase 2 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 2 (1994 nî 11 goe̍h)
Siōng kē 45 (2015 nî 3 goe̍h, 2015 nî 10 goe̍h–11 goe̍h, 2017 nî 3 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Sūi-tián 11–3 Ná-ui 
(Sūi-tián Gothenburg; 1908 nî 7 goe̍h 12 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Sūi-tián 12–0 Latvia 
(Sūi-tián Stockholm; 1927 nî 5 goe̍h 29 ji̍t)
 Sūi-tián 12–0 Hân-kok 
(Eng-lân Lûn-tun; 1948 nî 8 goe̍h 5 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Liân-ha̍p Ông-kok 12–1 Sūi-tián 
(Eng-lân Lûn-tun; 1908 nî 10 goe̍h 20 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 12 (1934 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán A-kun (1958)
Au-chiu Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 7 (1992 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Poàn-koat-sài (1992)
Bāng-chām svenskfotboll.se

Chham-khó chū-liāu

siu-kái
  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.