1994 nî FIFA Sè-kài Poe

1994 nî FIFA Sè-kài-poe (Eng-gí: 1994 FIFA World Cup) sī FIFA chú-chhui ê tē 15 hoê FIFA Sè-kài Poe pí-sài, 1994 nî 6 goe̍h 17 ji̍t kàu 7 goe̍h 17 ji̍t chi-kan tī Bí-kok kí-pān.

1994 nî FIFA Sè-kài Poe
1994 FIFA World Cup
Pí-sài chu-liāu
Khai-chhui kok  Bí-kok
Ji̍t-thêng 6 goe̍h 17 ji̍t – 7 goe̍h 17 ji̍t
Kiû-tūi 24 (chū 5 ê liân-bêng)
Khai-chhui tē 9 (tī 9 ê siâⁿ-chhī khai-chhui)
Kiat-kó
Koan-kun  Pa-se (Tē-4 hoê)
A-kun  Í-tāi-lī
Kùi-kun  Sūi-tián
Tiān-kun  Bulgaria
Pí-sài thóng-kè
Pí-sài sò͘ 52
Ji̍p-kiû sò͘ 141 (2.71 múi tiûⁿ)
Ji̍p-tiûⁿ sò͘ 3,597,042 (69,174 múi tiûⁿ)
Siōng chē ji̍p-kiû-chiá Bulgaria Hristo Stoichkov
Lō͘-se-a Oleg Salenko
(múi lâng ji̍p 6 kiû)
Siōng-chán soán-chhiú Pa-se Romário
Siōng-chán sin soán-chhiú Hô-lân Marc Overmars
Siōng-chán siú-mn̂g-oân Pe̍k-ní-gī Michel Preud'homme
Kong-pêng Pí-sài Sióng  Pa-se
1990
1998

Té-bé Pa-se tit tio̍h iu-sèng.