Ná-ui kok-ka kha-kiû-tūi

Ná-ui kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Ná-ui ê kiû-tūi.

Ná-ui kok-ka kha-kiû-tūi
Norges herrelandslag i fotball
Goā-hō Drillos
Løvene (The Lions)
Hia̍p-hoē Norges Fotballforbund (NFF)
Tāi-lio̍k Liân-bêng UEFA (Europe)
Chú kàu-liān Ståle Solbakken
Tūi-tiúⁿ Martin Ødegaard
Chhut-tiûⁿ siōng chē John Arne Riise (110)
Ji̍p kiû siōng chē Jørgen Juve (33)
Chú-tiûⁿ Ullevaal Stadion
FIFA tāi-bé NOR
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 43 Decrease 1 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 2 (1993 nî 10 goe̍h, 1995 nî 7 goe̍h–8 goe̍h)
Siōng kē 88 (2017 nî 7 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Sūi-tián 11–3 Ná-ui 
(Sūi-tián Gothenburg; 1908 nî 7 goe̍h 12 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Ná-ui 12–0 Hun-lân 
(Ná-ui Bergen; 1946 nî 6 goe̍h 28 ji̍t)[2]
Siōng toā pí-hun su
 Tan-be̍h 12–0 Ná-ui 
(Tan-be̍h Copenhagen; 1917 nî 10 goe̍h 7 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 3 (1938 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Round of 16 (1938, 1998)
UEFA Au-chiu Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 1 (2000 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Group stage (2000)
Tit-kàu ê chióng
Bāng-chām fotball.no

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê. 
  2. "Norwegian national team 1946". www.rsssf.no.