Ín-tit (Hàn-jī:引得) sī eng-gí tiong ê index ê ì-sù, mā kiò Sek-ín (索引). I lia̍t-chhut chheh--ê bêng-sû kap in ê ia̍h-hō, hong-piān tha̍k-chiá chhoē sû--ê ì-sù.

Chham-khóSiu-kái