Ò-tē-lī Kè-sêng Chiàn-cheng

Ò-tē-lī Kè-sêng Chiàn-cheng (tek. Österreichischer Erbfolgekrieg) sī chi̍t kái Au-chiu koh hong sè-le̍k chiam-tùi Maria Theresa tùi Habsburg Tè-kok ông-ūi kè-sêng-khoân būn-tê khí ê chi̍t pái chiàn-sū.