Ô͘-lâm-séng (Bîn-kok)

Tiong-hôa-bîn-kok Tāi-lio̍k sî-kî ê séng-hun

Ô͘-lâm-séng (湖南省) sī Tiong-kok Bîn-kok sî-tāi ê chi̍t ê séng-kip hêng-chèng-khu.

Ô͘-lâm-séng ê hoān-ûi