Ông Sim-lêng

Ông Sim-lêng (王心凌, Kheh-oē: Vòng Sîm-lìn, pún-miâ Ông Kun-jû 王君如, 1982 nî 9 goe̍h 5), Tâi-oân Hôa-gí ngó͘-siōng koa-chhiú, Sin-tek lâng. 2003 nî chhut-pán thâu 1 tiuⁿ kò-jîn choan-chip Cyndi Begins. In-ūi i chhut-tō ê kòe-têng, soan-thoân ê hong-sek, thiàu-bú, chhēng-chhah ê khoán-sek téng-téng hām lēng-gōa 1-ê Tâi-oân koa-chhiú "Siàu-lâm Sat-chhiú" Chhòa I-lîm chin sêng, tong-sî choâⁿ-á ū mûi-thé kā hō-chò "Sin Siàu-lâm Sat-chhiú". 2005 nî liáu-āu Ông Sim-lêng khai-sí khí-chō sin hêng-siōng, hiān-chhú-sî siáu-iú kiò i "Tiⁿ-bi̍t Kàu-chú".

Ông Sim-lêng

Sū-gia̍pSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chok-phínSiu-kái

Choan-chipSiu-kái

  • 2003 Begin...
  • 2004 Cyndi Loves You
  • 2005 Honey
  • 2005 閃耀2005新歌+節奏精選
  • 2005 Cyndi with U

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái