Ông Soat-hông

Ông Soat-hông (王雪紅, 1958 nî 9 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì) sī Tâi-oân ê seng-lí-lâng, i sī tiān-chú kong-si VIA kiam HTC ê chhòng-gia̍p-chiá kiam chú-sek. I sī 2011 nî Forbes pâi-miâ tiong Tâi-oân siāng hó-gia̍h ê lâng.

Ông Soat-hông

I ê lāu-pē sī Ông Éng-khèng, Tâi-oân Sok-ka Kang-gia̍p kong-si ê chhòng-kiān-chiá.