Ông Téng-chhiong (Hàn-jī: 王鼎昌; Eng-gí: Ong Teng Cheong, 1936 nî 1 goe̍h 22 ji̍t – 2002 nî 2 goe̍h 8 ji̍t) sī Sin-ka-pho tē 5 jīm chóng-thóng, 1993 nî kàu 1999 nî chāi-chit.