Ûi-se La̍t-chhek-cho̍k Chū-tī-koān

Ûi-se La̍t-chhek-cho̍k Chū-tī-koān (維西傈僳族自治縣) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng Te̍k-khèng Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê chū-tī-koān.