Te̍k-khèng Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu

Te̍k-khèng Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu (迪慶藏族自治州, Chōng-gí: བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Chōng-cho̍k.

Te̍k-khèng Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê ūi-tì

Hêng-chèng-khuSiu-kái