Đồng ThápOa̍t-lâm Mûi-kong-hô saⁿ-kak-chiu (đồng bằng sông Cửu Long) tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeCao Lãnh, jîn-kháu ū 1,667,800.

Đồng Tháp ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khuSiu-kái