Īⁿ-sèng-loân

Ī(ⁿ)-sèng-loân (異性戀, Eng-gí: heterosexuality), he̍k-chiá ī(ⁿ)-sèng-ài, sī kóng bô-kâng sèng-pia̍t ê kò-thé chi kan ê sèng khip-ín-la̍t ia̍h sèng hêng-ûi.

Pí-khí tông-sèng-loân, gī-sèng-loân tī siā-hoē-siōng kap chū-jiân-kài lóng khah phó͘-phiàn.

Lâng ê sèng hêng-ûi kaⁿ-taⁿ tī gī-sèng chi kan ē-sái sán-seng ū nn̄g-pêng chhin-tāi ti̍t-chiap hiat-thóng ê āu-tāi.

Siong-koanSiu-kái