Thó-lūn:Kau-kiû

進行的討論
(Tùi 交球 choán--lâi)

Gí-goânSiu-kái

In-ūi kùn-á oan-khiau (khó-pí J-hêng ia̍h L-hêng), bē-su kau-á ê hêng, tō kā hō chò "kau-kiû".

Lūn-chin kóng, téng-koân ê kái-seh sī goá ioh--ê. Hàn-jī sī siá "交球". Chhiáⁿ siu-kái. A-giâu 10:13, 15 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

交球Siu-kái

 
冰交球的守門員袂赴捕球(2004,美國交球聯盟球賽)。

交球指幾仔種奕法親像的體育運動,基本的分二陣球隊,相爿的球員夯棍仔相爭共一粒球抑一塊圓盤仔(英語號做puck)摃入去對手的網仔內。因為鉤仔彎曲(可比 J-形抑 L-形),袂輸鉤仔的形,就共叫做"交球"(這是臆的)。若是按呢漢字就應該寫做"鉤球",毋過臺日大辭典是寫"交球"。


參考資料Siu-kái

返回 "Kau-kiû" 頁面。