Thó-lūn:Kok-chè Tōng-bu̍t-ha̍k Hō-miâ-hoat Kui-iok

(Tùi 國際動物學號名法規約 choán--lâi)

國際動物學號名法規約

siu-kái

國際動物學號名法規約 (Eng-gí: International Code of Zoological Nomenclature; IZCN)是一套對各款分類的動物學術性號名的建議佮規範。

相關的文章

siu-kái

返回 "Kok-chè Tōng-bu̍t-ha̍k Hō-miâ-hoat Kui-iok" 頁面。