Thó-lūn:Lîm Bō͘-seng

(Tùi 林茂生 choán--lâi)

林茂生

siu-kái
 

林茂生(1887年10月30日 – 1947年3月11日),臺灣第一个哲學博士, (1929年得著美國哥倫比亞(Columbia)大學哲學博士學位),捌擔任過臺灣大學文學院院長。

1887年出世,屏東東港儂,In老爸林燕臣是一个秀才,林茂生自細漢就學漢文,嘛捌綴日本曹洞宗和尚學日文,1899年進入in老爸佇咧教的 長老教中學讀書,1903年教會保送伊去日本讀書,先佇京都同志社中學做四年生,一年後進入京都第三高等學校的文科,1916年東京帝國大學出業,主修東方哲學,是臺灣第一个的文學士,1915年東京的臺灣留學生成立高砂青年會,林茂生被推捒做第一任會長。

返回 "Lîm Bō͘-seng" 頁面。