Thó-lūn:Si̍t-bu̍t

新增話題
活躍討論串
(Tùi 植物 choán--lâi)

植物Siu-kái

關係食品這个題目,請看食物

生物學的觀點來講,植物是指屬於植物界"(Plantae)的生物

相關的文章Siu-kái

返回 "Si̍t-bu̍t" 頁面。