Thó-lūn:Si̍t-bu̍t

(Tùi 植物 choán--lâi)
tóng-àn:Diversity of plants image version 3.png
植物
關係食品這个題目,請看食物

生物學的觀點來講,植物是指屬於植物界"(Plantae)的生物

相關的文章

siu-kái
返回 "Si̍t-bu̍t" 頁面。