Thó-lūn:Chiang-chiu-chhī

(Tùi 漳州 choán--lâi)

漳州市 siu-kái

 
漳州市的位置

漳州市(漢語拼音: Zhāngzhōu Shì)是中國福建省的地級市,踮佇南部沿海地區。

地理 siu-kái


漳州市倚山靠海,整個的地勢是西北爿較懸,東南部較下,轄區範圍內有山崙佮平洋,佇平和縣的大芹山,海拔1544 公尺懸,是全漳州上懸的山。

漳洲上大的河流是九龍江,這是福建第二大的河流。

行政單位 siu-kái


管轄下跤的縣市:

地區文化 siu-kái


請參考閩南文化

戲劇佮音樂 siu-kái

歷史人物 siu-kái

語言 siu-kái

返回 "Chiang-chiu-chhī" 頁面。