Thó-lūn:Siā-hōe

(Tùi 社會 choán--lâi)

Chit-ê tê-bo̍k góa m̄ bat pòaⁿ phiat, chí-put-kò khoàⁿ kui phiⁿ bô poàⁿ jī, tō bóng siá--kúi-kù ah. A-giâu 06:47, 9 2g 2005 (UTC)

社會科學針對社會的定義包括:

  • 一陣人成做的半公開系統,佇系統呢的份子主要和其他的份子互動。
  • 份子之間的關係網路。
  • 互相倚靠的社里。

相關的文章 siu-kái

返回 "Siā-hōe" 頁面。