Thó-lūn:Ô-te

新增話題
進行的討論
(Tùi 蚵炱 choán--lâi)

蚵炱Siu-kái

 
蚵炱

蚵炱抑是蚵炱糋閣叫做觳仔炱,是一款用蚵仔韭菜麵粉搜水,包做圓圓扁扁形,落鼎糋的好食物。

參考資料Siu-kái

返回 "Ô-te" 頁面。