Ô-te ia̍h-sī Ô-te-chìⁿ khoh kiò chó Khok-á-te ia̍h-sī Khó͘-á-te, sī chi̍t-khoán iōng ô-á, kú-chhài, mī-hún chhiau-chúi, pau chò îⁿ-îⁿ píⁿ-píⁿ hêng, lo̍h tiáⁿ chìⁿ ê hó-chia̍h-mi̍h.

Ô-te

Tek-hòe ê ô-tè chham-chiàu ô-tè.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái