Thó-lūn:Ti-hoeh-koé

進行的討論
(Tùi 豬血粿 choán--lâi)

挖咧,豬血糕不是國外的血腸啦。要獨立自己寫一條「Taiwanese Blood Cake」吧。 Richy

你先看一下「血布丁」的定義再說("Blood sausage or Black pudding is a food made by cooking down the blood of an animal with meat, fat or filler until it is thick enough to congeal when cooled. ")。這就是 Ti-hoeh-koé 的基本作法嘛。 A-giâu 03:27, 5 Sep 2004 (UTC)
Chhiáⁿ khoàⁿ en:User_talk:Richyli#Black_pudding ê thó-lūn. A-giâu 15:46, 5 Sep 2004 (UTC)

豬血粿Siu-kái

 
豬血粿

豬血粿是一種流行佇廈門臺灣的地方口味,豬血粿是用豬血濫秫米了去,炊熟了變tēng-tēng一塊,炊熟的豬血粿會使直接食,嘛會使做火鍋料、滷料,一般夜市仔的做法是共炊熟的豬血粿搵豆油抑是甜辣醬,糝塗豆麩佮芫荽,用竹攕仔攕起來食。

返回 "Ti-hoeh-koé" 頁面。