Thó-lūn:Nńg-thé tōng-bu̍t

新增話題
進行的討論
(Tùi 軟體動物 choán--lâi)

軟體動物Siu-kái

 
軟體動物

軟體動物是屬佇軟體動物門('Mollusca)這个大動物,成員包含真濟種海產佮外殼媠媠的動物,對細細隻的螺仔蜊仔墨賊̍ (花枝)、鰇魚章魚等等攏是,目前知影有112,000種。 [1]

參考資料Siu-kái

  1. Feldkamp, Susan (2002). Modern Biology. United States: Holt, Rinehart, and Winston. pp. 725
返回 "Nńg-thé tōng-bu̍t" 頁面。