Thó-lūn:Sok-si̍t

進行的討論
(Tùi 速食 choán--lâi)

速食Siu-kái

 
美國式的速食

速食是佇短短時間內攢好勢閣送到人客手裡的食物,提供速食的單位號做速食餐廳,怹尻脊後一般是放經營權連鎖店公司

雖罔速食的基本模式有久長的歷史,現代化的速食生理場佮相關的消費文化1950年代才開始蹛美國發展出來的,到甲21世紀干焦美國國內就已經是一年千外億美金的大產業[1],並且又閣繼續蹛濟濟國家咧開發市場。

參考條目Siu-kái


返回 "Sok-si̍t" 頁面。