Thó-lūn:Chhī-leng tōng-bu̍t

新增話題
進行的討論
(Tùi 飼奶動物 choán--lâi)

Pài-thok kā Pō͘-leng-lūi move tńg-khì chhī-leng tōng-bu̍t, Thanks. Luuva 2008-nî 10-goe̍h 29-jἰt (Saⁿ) 19:31 (UTC)

飼奶動物Siu-kái

 
飼奶動物

飼奶動物哺乳動物是有脊椎龍骨動物的一支,生物分類是哺乳綱。飼奶動物主要的特徵是汗腺、奶模、毛髮等等。

Wikispecies ū koan-hē
返回 "Chhī-leng tōng-bu̍t" 頁面。