12 hō jiám-sek-thé (lâng)

12 hō jiám-sek-thé (Eng-bûn: Chromosome 12) sī jîn-lūi ê chi̍t tiâu jiám-sek-thé, sio̍k-î siông-jiám-sek-thé. Tī chèng-siông ê jîn-lūi thé-sè-pau lāi, lóng ū chi̍t tùi 12 hō jiám-sek-thé, hun-pia̍t lâi-chū lāu-pē kap lāu-bú.

12 hō jiám-sek-thé
Human male karyotpe high resolution - Chromosome 12 cropped.png
Chi̍t tùi 12 hō jiám-sek-thé. Chi̍t tiâu lâi-chū lāu-bú, chi̍t tiâu lâi-chū lāu-pē.
Human male karyotpe high resolution - Chromosome 12.png
Te̍k-teng
Tn̂g-tō͘ (bp) 133,275,309 bp
Ki-in ê sò͘-liōng 1,950
Lūi-hêng Siông-jiám-sek-thé
Tio̍k-si-lia̍p ūi-tì Submetacentric[1]
Piau-sek-hû
RefSeq NC_000012
GenBank CM000674

Chham-khóSiu-kái

  1. "Table 2.3: Human chromosome groups". Human Molecular Genetics (tē-2 pán.). Garland Science. 1999.