1703 nî im-ga̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1703 nî im-ga̍k kok léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê im-ga̍k siong-koan sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1693 · 1694 · 1695 · 1696 · 1697 · 1698 · 1699
1700 · 1701 · 1702 · 1703 · 1704 · 1705 · 1706
1707 · 1708 · 1709 · 1710 · 1711 · 1712 · 1713 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kó͘-tián im-ga̍kSiu-kái

Liû-hêng im-ga̍kSiu-kái

Koa-kio̍kSiu-kái

Chhut-pánSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái