1807 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1807 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1807 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1804 1805 180618071808 1809 1810

Kî-á

15 lia̍p chheⁿ, 15 tiâu bûn (1795–1818)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái