1848 nî Kek-bēng

1848 nî Kek-bēngAu-chiu tùi 1848 nî chē ūi kò-pia̍t hoat-seng ê chèng-tī hun-loān, sī Au-chiu le̍k-sú siōng siāng tōa hoān-ûi ê kek-bēng hong-pho.

Tong-sî tāi-seng khí kek-bēng ê só͘-chāi sī 1 goe̍h ê Sicilia, kàu 2 goe̍h sî Hoat-kok mā khai-sí. Liáu-āu hiòng kui-ê Au-chiu sòaⁿ-hoat, tè-bé éng-hióng chhiau-kòe 50-ê kok-ka.