1848 nî Kek-bēng

1848 nî Kek-bēngAu-chiu tùi 1848 nî chē ūi kò-pia̍t hoat-seng ê chèng-tī hun-loān, sī Au-chiu le̍k-sú siōng siāng tōa hoān-ûi ê kek-bēng hong-pho.

Revolutions of 1848
Part of the Age of Revolution
Horace Vernet-Barricade rue Soufflot.jpg
Barricade on the rue Soufflot,[1] an 1848 painting by Horace Vernet. The Panthéon is shown in the background.
Date 12 January 1848 – 4 October 1849
(1 nî, 8 kó-gue̍h, 3 lé-pài koh 1 kang)
Location Western, Northern, and Central Europe
Also known as Springtime of Nations, Springtime of the Peoples,
Year of Revolution
Participants People of Ireland, France, the German states, the Austrian Empire, Hungary, the Italian states, Denmark, Moldavia, Wallachia, Poland, and others
Outcome

See Events by country or region

  • Political change in a few countries
  • Significant social and cultural change

Tong-sî tāi-seng khí kek-bēng ê só͘-chāi sī 1 goe̍h ê Sicilia, kàu 2 goe̍h sî Hoat-kok mā khai-sí. Liáu-āu hiòng kui-ê Au-chiu sòaⁿ-hoat, tè-bé éng-hióng chhiau-kòe 50-ê kok-ka.

Chù-káiSiu-kái

  1. Mike Rapport (2009). 1848: Year of Revolution. Basic Books. p. 201. ISBN 978-0-465-01436-1. The first deaths came at noon on 23 June.