1860 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1860 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1860 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1857 1858 185918601861 1862 1863

Kî-á

33 lia̍p chheⁿ (1859–1861)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái