1896 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1896 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1896 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1893 1894 189518961897 1898 1899

Kî-á

45 lia̍p chheⁿ (1896–1908)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái