1904 nî 3 goe̍h 17 ji̍t sit-ji̍t

1904-nî 3-goe̍h 17-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1904 nî 3 goe̍h 17 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1904 nî 3 goe̍h 17 ji̍t sit-ji̍t

1904-nî 3-goe̍h 17-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.1299
Si̍t-hun 0.9367
Saros 128 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 8-hun 7-bió
Ti̍t-kèng 237 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 05:40:44
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)