1904 nî 9 goe̍h 9 ji̍t sit-ji̍t

1904-nî 9-goe̍h 9-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1904 nî 9 goe̍h 9 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1904 nî 9 goe̍h 9 ji̍t sit-ji̍t

1904-nî 9-goe̍h 9-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma -0.1625
Si̍t-hun 1.0709
Saros 133 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 6-hun 20-bió
Ti̍t-kèng 234 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 20:44:21
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)